Hulpinstanties

Parochie St. Jacobus de Meerdere

De Pastorale zorg in de parochie St. Jacobus de Meerdere wordt verzorgd door het pastorale team. Als u een persoonlijk gesprek wilt met een pastor, dan kunt u contact opnemen met het pastorale team. U kunt ook contact opnemen, als u iemand kent van wie u weet of vermoedt dat hij/zij graag een bezoek zou willen hebben van een pastor. Een pastor neemt dan contact met u op, om u  thuis een bezoek te brengen.
Pastorale nood: mocht u buiten kantoortijden dringend pastorale hulp nodig hebben, dan kunt u bellen met het mobiele nummer 06 – 39170407 of bij geen gehoor 06 – 20874866.

Voedselbank Enschede-Haaksbergen

Aanvragen van voedselpakketten voor inwoners binnen de gemeente Enschede en Haaksbergen.

Stichting Fonds Bijzondere Noden

De Stichting wil voorzien in materiële noden van personen die in schrijnende omstandigheden verkeren, indien en voor zover er geen beroep kan worden gedaan op de Participatie Wet, Bijzondere Bijstand of enige andere wettelijke regeling, één en ander ter beoordeling van het bestuur. Naar vermogen wordt in een éénmalige bijdrage voorzien aan gezinnen of individuele personen in Enschede. Aanvragen voor het fonds worden alleen in behandeling genomen die ten behoeve van de doelgroep worden ingediend door professionele hulpverleners.

Stadsbank Oost

Stadsbank Oost Nederland is een gemeentelijke organisatie. Zij helpt mensen met financiële problemen als zij er zelf niet (meer) uitkomen. Denk aan grip krijgen op inkomsten en uitgaven, schulden oplossen en beschermingsbewind.

Aveleijn

Zorgloket voor mensen met een verstandelijke beperking in Midden-Twente.

Alifa

Het werk van Alifa Welzijn Senioren is gericht op het ondersteunen van senioren uit Enschede, bij het zo lang mogelijk zelfstandig wonen en deelnemen in de samenleving. Alifa Welzijn Senioren levert samen met vrijwilligers een groot aantal diensten. De meesten kosteloos of tegen kleine vergoeding.

Stichting Present

De vrijwilligers van Stichting Present voeren kleine klussen uit in en rondom het huis ter aanvulling of ondersteuning van professionele zorg. Daarbij is de ontmoeting even belangrijk als het klaren van de klus. 

Humanitas

Humanitas Twente wil een bijdrage leveren aan een sterke en humane samenleving. Humanitas gelooft dat ieder individu sterker is dan hij denkt. Is dat even niet het geval, dan ondersteunt Humanitas diegene, met een vrijwilliger, zodat hij vroeg of laat zelf weer verder kan.

Digitale wijkwijzer

Heeft u een vraag of zoekt u een activiteit of ondersteuning in uw wijk? Bijvoorbeeld omdat u graag andere mensen wilt ontmoeten? Of omdat u hulp nodig heeft bij het boodschappen doen of het bijhouden van uw administratie? Of heeft u een idee voor uw wijk of over hoe u zelf een steentje kan bijdragen? In Enschede zijn er meer dan 500 vrij toegankelijke activiteiten en voorzieningen die u daarbij kunnen helpen. Wat uw vraag ook is, de Wijkwijzer helpt u bij het vinden van een passend antwoord.

Schuldhulpmaatje

Samen lukt ’t, dat is waarin wij geloven bij SchuldHulpMaatje. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen. Onze maatjes doen dat.

Oecumenisch Citypastoraat

Het Oecumenisch Citypastoraat Enschede is ook “huiskamer van de buurt”, een plek in de binnenstad voor iedereen die wil praten over zijn leven, zorgen, plezier, of wat haar/hem maar bezig houdt.
Je kunt gewoon binnenlopen voor een kopje koffie, thee, een praatje en/of een goed gesprek. Iedereen is welkom.
Er zijn altijd 2 vrijwilligers aanwezig om je te woord te staan. Wil je een gesprek met een pastor dan is dat altijd te regelen.

Kledingbank Enschede

Stichting Kledingbank Enschede richt zich op de mensen die in relatief grote armoede leven in de gemeente Enschede. Zij voorziet hen van kwalitatief goede, herbruikbare en nog modieuze kleding.
Om voor een bezoek aan de Kledingbank in aanmerking te komen dient u te worden verwezen door een instantie welke door ons is aangemerkt als doorverwijzer. Zij controleren of u aan de gestelde criteria voldoet. Als dat het geval is vullen zij een verwijsformulier in.

Ondersteuning WMO

U bent gekort op het aantal uren? U krijgt niet de zorg die u nodig hebt? U ziet er tegenop om alleen in gesprek te gaan met het Zorgloket? Het Diaconaal Platform Enschede (DPE) kan u hierbij ondersteunen.

Stichting Vluchtelingenwerk Enschede

De vrijwilligers en beroepskrachten van VluchtelingenWerk begeleiden vluchtelingen in Enschede. Zij begeleidt hen bij hun asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk. Daarnaast geeft de stichting voorlichting en gastlessen over vluchtelingen.

Mantelzorg

De Stichting Informele Zorg Twente houdt zich bezig met mantelzorgondersteuning en de inzet van vrijwillige thuishulp.

Stichting Leergeld Enschede

Ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar kunnen een beroep doen op een lokale stichting Leergeld indien zij voor hun kind(eren) bepaalde schoolse of buitenschoolse activiteiten niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.

Leger des Heils Enschede

U zoekt onderdak? Bel 038-4671940

Het Leger des Heils kan ook ondersteuning bieden bij de financiële administratie, en bij andere problemen.

Tactus

Tactus is specialist in verslavingszorg en biedt hulp en advies aan jongeren en volwassenen voor elke vorm van verslaving, ook in combinatie met andere problematiek (dubbeldiagnose).

Regelhulp
  • Deze wegwijzer voor zorg en ondersteuning kan u de weg naar de juiste instantie wijzen.

DPE hulplelefoon

Sinds een poosje hebben we als protestantse diaconie samen met de katholieke caritas de zogenaamde hulptelefoon in Enschede.
Tel: 06 – 38 76 50 54, hulpvraagdiaconie@pgenschede.nl