Hulpinstanties

Algemene bijstandswet

Op de website van de gemeente Enschede kunt u een bijstandsuitkering aanvragen als u (samen met uw partner) te weinig inkomen of vermogen hebt om van te kunnen leven.

Individuele inkomenstoeslag

Mensen die langer dan vijf jaar onafgebroken een bijstandsuitkering hebben ontvangen, kunnen tot 30 december een aanvraag voor de individuele inkomenstoeslag aanvragen bij gemeente Enschede.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Voor al uw ondersteuningsaanvragen kunt u terecht bij Wijkteams Enschede. Zelfstandig leven wonen en werken in Enschede. Dat is het doel. Soms heeft u daar tijdelijk ondersteuning bij nodig. De wijkteams  geven u informatie die u kan helpen om zelf uw ondersteuning te organiseren.

Bereken uw recht

Op bereken uw recht kunt u zien op welke landelijke tegemoetkomingen u recht heeft én direct berekenen wat deze regelingen u opleveren.