Steun ons

Caritas maakt zich zorgen, omdat steeds meer mensen aan de onderkant van de samenleving terecht komen. Over elke boodschap moet wel drie keer worden nagedacht, omdat er per week maar een klein bedrag voor de supermarkt over is. Onvoorziene ziektekosten kunnen moeilijk (of niet) worden betaald. En als de wasmachine of koelkast kapot zijn, is er geen geld voor een nieuwe.

Uw steun is van harte welkom!

U heeft tijd beschikbaar voor inwoners in Enschede die uw steun kunnen gebruiken. Wilt u ons helpen? Mail naar secretaris@caritasenschede.nl.

De PCI Enschede is voor haar werk afhankelijk van giften, kerkcollectes  en donaties. Deze zijn daarom van harte welkom. U kunt een gift overmaken op NL45ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede. (de tenaamstelling is PCI Interparochiële Caritas)
Uw gift is fiscaal aftrekbaar, aangezien de PCI de ANBI-status heeft. Bij de aangifte is de vermelding ‘RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede’ daarvoor voldoende.

https://anbi.rkcn.nl/publicaties/UTR33841

Zoals velen die u zijn voorgegaan, kunt u ook (een deel van) uw nalatenschap schenken aan de Caritas. Heeft u interesse om het werk van de Parochiële Caritas Instelling in uw erfenis op te nemen, dan kunt u dat door uw notaris (laten) regelen door ons als begunstigde op te nemen.

Wilt u worden benaderd voor een persoonlijk gesprek over uw steun? Stuur dan een e-mail naar de secretaris: secretaris@caritasenschede.nl